Güvenlik Raporlama Sistemi kapsamında sağlık tesislerinde gerçekleşen 4 kategoriye ait hataların bildirimini gerçekleştirebilirsiniz.
Çalışan güvenliği sınıflandırma sistemi geliştirilme aşamasında olduğundan ileri bir tarihte aktifleştirilecektir.

Lütfen hata bildirimi yapacağınız kategoriyi seçiniz.İlaç Güvenliği

Sağlık tesisinde gerçekleşen, ilaç ilişkili tüm tesis içi süreçlere ait hataları içerir. İlaç hatalarının bildirilmesinde İHSS™ standardı kullanılmaktadır.

Laboratuvar Güvenliği

Laboratuvarların pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerine ait hataları içerir. Laboratuvar hatalarının bildirilmesinde LHSS™ standardı kullanılmaktadır.

Cerrahi Güvenliği

Cerrahi girişimlerin hazırlık, operasyon zamanı ve post-op süreçlerine ait hataları içerir. Cerrahi hataların bildirilmesinde CHSS™ standardı kullanılmaktadır.

Hasta Güvenliği

İlaç, laboratuvar ve majör cerrahi alanları dışında hasta güvenliğine ilişkin hataları içerir. Hasta güvenliği hatalarının bildirilmesinde HGHSS™ standardı kullanılmaktadır.(Geliştirilme Aşamasında)

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - 2018